Odsouhlasením cenové kalkulace začíná výroba

Mohlo by se zdát, že výroba a produkce například samonosných schodišť je rychlá a jednoduchá. Bohužel tomu tak často není, zvláště pokud jde o výrobu zakázkovou. Právě tou se zabývá naše společnost, proto je celá realizace rozvržena do několika fází a etap. I díky tomu se tedy může protáhnout až na několik týdnů.

Etapy realizace projektu

Každá realizace projektu výroby a montáže, kterou zpracovává naše společnost, je rozvržena do několika etap. Celý projekt startuje s Vaší předběžnou objednávkou, na základě které pro Vás zpracujeme předběžnou kalkulaci na samonosné schodiště . Pokud je kalkulace odsouhlasena, pak začíná fáze spojená se samotnou výrobou, a tedy zaměření přímo na místě a rozjezd výroby. Projekt uzavíráme současně s montáží objednaného produktu, jeho předáním do Vašich rukou a s Vaší kontrolou kvality a jakosti dodaného konstrukčního prvku.

Ohodnoťte příspěvek