Myslíte si, že muži nechodí na kosmetiku? Tak to jste opravdu na omylu, protože i převážně muži chodí na kosmetiku. Některým mužům je to takové nepříjemné to sdělovat nahlas, nechtějí se o tom bavit. Je to pro ně takové tajemství. Ale co když doma máte partnera a vy to o něm prostě víte a nechce se o tom bavit? Je to pro něj strašně trapné, že chodí na nějakou kosmetiku. Já si rozhodně myslím, že žádný muž se nemůže stydět za to, že chodí na kosmetiku. Já si právě ze svého pohledu myslím, že to je velice dobře, protože i muži o sebe můžou dbát, nejenom ženy. Prostě i muž chce být krásný, chce se líbit ženě, je to pro ně důležité. Může chodit i ke kadeřníkovi, prostě mají velký zájem o to, aby chodili ke kadeřnici a podobně. Je potřeba, aby se muž udržoval, je potřeba, aby dbal o osobní hygienu, protože to nejsme jenom my ženy, které chceme vypadat dobře, prostě i muži to tak chtějí. Sice je jim to víc takové trapné, ale já si myslím, že je vůbec na tom není nic trapného ani špatného. 

KolíÄky

Muži jsou takoví, že nechtÄ›jí hnedka vÅ¡echno říkat, a je to pro nÄ› takové nároÄné. SamozÅ™ejmÄ›, pokud o tom muž nemluvit nechce, tak ho vždycky necháme. Nemusíme se s ním o tom bavit, ale je dobÅ™e, že o sebe dbá, protože je potÅ™eba, aby o sebe i muži dbali. Když o sebe muž nedbá, není to ani hezké, není to pÅ™irozené.
 
Ramínka
 
Myslím si, že nejenom muži a ženy by o sebe mÄ›li dbát, prostÄ› musí o sebe dbát každý ÄlovÄ›k. Já říkám, i kdyby ÄlovÄ›k byl bezdomovec, je potÅ™eba, aby o sebe dbal, nebo se zaÄal snažit o to, aby se o sebe víc postaral, protože každý chce být hezký a každý chce, aby mu to sluÅ¡elo. Proto je prostÄ› potÅ™eba o sebe dbát, aÅ¥ už jsme žena, muž nebo kdokoliv. SamozÅ™ejmÄ› nÄ›kdy může i žena popohnat svého muže, aby se sebou trochu nÄ›co udÄ›lal, protože i muži na ženy dají. Takže můžeme muže hezky a mile popohnat tím, že mu tÅ™eba mile Å™ekneme, že už by bylo potÅ™eba se ostříhat nebo oholit vousy.