Zařídíme nízkotlakové propláchnutí

Pokud vaše kanalizace již neplní funkci, pro niž je určena, obraťte se na nás a my se pokusíme zprůchodnit ji umělým proplachováním. Nejdříve se zkusíme spolehnout na tzv. nízkotlakové proplachování vaší kanalizace při čištění kanalizace, jehož postup spočívá v krátkodobém zvýšení průtoku přívalů vody a s tím souvisejícím zvýšením rychlosti proudění, které způsobuje transport nánosů.
K dosažení tohoto efektu propláchnutí a čištění kanalizace můžeme dojít několika způsoby podle zdroje proplachovací vlny. Tímto zdrojem mohou být a) proudící odpadní vody, b) povrchová voda z řek a nádrží dopravená při čištění kanalizace čerpadly nebo fekálním vozem, nejvhodnější však gravitačně, c) voda z vodovodní sítě, d) odpadní voda odražená z jiné kanalizace.

Proplachovací vlnu nechte na nás!

Zařídíme nízkotlakové propláchnutí vaší ucpané kanalizace!

Ohodnoťte příspěvek