GPS je zkratka pro Global Positioning Systém neboli světový systém určování polohy. Provozuje ho ministerstvo obrany USA. Díky GPS je možno určit polohu na zemi, čas a mnoho jiných údajů (např. počasí, nadmořská výška apod.).
gps satelit
Ø  Některé tyto údaje jsou veřejně přístupné i civilistům. Pro získání přesných údajů je zapojeno několik družic, jejichž systém pracuje na principu družic obíhajících okolo Země.
Ø  Kromě aut GPS používají také letadla, lodě, zemědělské stroje i pěší turisté. S jeho pomocí se dají hledat ztracené děti, migrující zvířata.
Ø  Základem každého navigačního systému je soustava družic pohybujících se na oběžné dráze ve výšce okolo 20 000 km nad povrchem Země. Každý pozemský přijímač, ať už je kdekoliv, vypočítává svou polohu na základě signálů přicházejících z těchto družic.
Ø  Nevýhodou systému je fakt,že přijímač musí mít volný výhled na oblohu, nepracuje tedy v tunelu, budově či hustém lese. Každý systém má po celé Zemi rozesetou síť kontrolních stanic, s jejichž pomocí se zpřesňují vysílané údaje.
 
          Kdo potřebuje prostorová data?
Archeologie. Ty jsou nejčastěji geografické polohy. Archeologové vytváří rekonstrukční mapy, které zachycují podoby určité krajiny z minulosti. Aby se mapy mohly digitalizovat, je nutná znalost GPS problematiky a vybavenost digitálními fotoaparáty a kamerami.
·         Základní použité technologie mapového, databázového a webového serveru umožňují komplexní přístup k jednotlivým datovým zdrojům prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Ten se postupně včleňuje do informačního systému památkové péče (IISPP). Každým rokem narůstá počet dokumentů v dokumentačních fondech a jsou ukládány fotografie na interní sítě.
·         Na základě sebraných a sjednocených dat, vznikl geograficko-informační systém, jenž umožnil archeologům učinit další kroky ve snaze ochránit co nejkvalitněji dochované historicky cenné terény. V archeologickém výzkumu se setkáváme s databázemi archeologických památek, výzkumů a nálezů a s databázemi specifických digitálních dat z terénních projektů v Archeologické databázi Čech.
starý kompas
·         V modulu Demus je uložena dokumentace a evidence muzejních sbírek. Pohan Data Server je digitální datový sklad archeologické organizace. Počítačová dokumentace a vizualizace v archeologii je tedy využívána k trojrozměrnému laserovému scaneru, k možnostem 3D rekonstrukcí, k dokumentaci kosterních nálezů, k digitální dokumentaci archeologického výzkumu i k počítačové podpoře dokumentace terénních reliktů v archeologii.